Криминальні справи

Слідчі судді виходять за межи компетенції під час надання дозволів на проведення позапланових перевірок, оскільки законодавцем внесено зміни до чинного КПК України, якими виключено повноваження прокурора та слідчого призначати перевірки; КПК не містить норми, яка передбачає можливість та порядок звернення слідчого та прокурора з клопотанням про проведення позапланової перевірки та компетенцію слідчого судді щодо вирішення такого клопотання; призначення позапланової перевірки не є ні слідчою, ні негласною слідчою дією, ні заходом забезпечення кримінального провадження, з клопотаннями про проведення яких вправі звертатись слідчий, прокурор до слідчого судді; КПК не регламентований порядок розгляду таких клопотань слідчого або прокурора, обсяг доказування при розгляді такого клопотання, критерії, за якими слідчий суддя повинен визначати достатність підстав для надання дозволу на проведення позапланової перевірки; збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, до числа яких положення пункту 19 частини першої статті 3 КПК України відносять слідчого та прокурора, а не слідчого суддю, повноваження якого регламентовані пунктом 18 частини першої статті 3 КПК

Також суд апеляційної інстанції під час прийняття рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження згідно положень частини четвертої статті 399 КПК України, має встановити чи передбачене оскаржуване рішення слідчого судді кримінальним процесуальним законом, чи мав суд право ухвалювати таке рішення згідно з законом.

Велика Палата Верховного Суду має розглянути важливі правові питання, що піднімаються в цій справі, і надати відповідь: (1) має апеляційний суд розглянути скаргу на рішення, постановлене слідчим суддею поза межами його компетенції, і прийняти рішення по суді скарги чи (2) апеляційний суд має відмовити у розгляді скарги на таке рішення, керуючись положеннями частини четвертої статті 399 Кримінального процесуального кодексу України.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/72670536

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ