ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ФАРМАЦЕВТИКА

У 2018 році в Україні стартувала медична реформа. У зв'язку з цім у лікарів з'явився вибір - працювати в лікарнях і поліклініках або створювати свою приватну практику. Приватна медична практика має попит та набуває популярності.
Вичерпний перелік документів, а також організаційні, кадрові и технологічні вимоги до матеріально-технічної бази, які обов'язкові для виконання під час провадження господарської діяльності з медичної практики, визначенні ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженні постановою кабінету міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285.
Наші фахівці проводять консультування в галузі медичного права;
  • готують документацію для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та юридичний супровід процедури отримання дозвільної документації;
  • готують звіти про оцінку знаків для товарів і послуг, у тому числі найменувань медичних препаратів;
  • супроводжують діяльність медичних закладів (розробка внутрішньої документації, проектів договорів про надання медичних послуг, зразків згоди пацієнта на медичне втручання, відмові від медичної допомоги та других документів, необхідних для здійснення медичної практики);
  • представляються и захищають права та інтересів суб'єктів медичного права;
  • маючи психологічну освіту, наші фахівці здійснюють досудове врегулювання конфліктів між медичними закладами, пацієнтами, лікарями.

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ