ЗАХИСТ ПРАВ КЛІЄНТІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Відповідно до до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року Суди мають застосовувати при розгляді справ Конвенцію та практику Європейського Суду як джерело права.
Цей Закон надає право адвокату вимагати узгодження судових рішень щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина із практикою ЄСПЛ. Наші адвокати представляють інтереси клієнтів у Європейському суді з прав людини.

Перелік послуг:

Надаємо консультації щодо перспектив звернення до Європейського суду та здійснюємо перевірку дотримання критеріїв прийнятності.
Проводімо підготовку та подаємо Заяви до Європейського суду з прав людини, Клопотання про вжиття тимчасових заходів згідно Правила 39 Регламенту суду, під час депортації та процедур екстрадиції та інших порушень права на життя, права не піддаватися катуванню або нелюдському поводженню, права на повагу до приватного і сімейного життя.
Представляємо інтереси клієнтів під час розгляду справи у Суді.

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ